Reken uit wat de huidige contante waarde is van een bedrag dat jaarlijks voor een bepaalde periode wordt uitgekeerd.

per jaar

0

Bereken de jaarlijkse uitkering die u ontvangt uit een lijfrentekapitaal bij een opgebouwd vermogen. (Gemiddelde levensverwachting is jaar).

0 per jaar

Fiscale aspecten worden niet verdisconteerd. Sterftekans is verdisconteerd obv GB 2008-2013